Museets historia

Golfmuseet drivs av en stiftelse
Stiftelsen Svenska Golfmuseet är huvudman för Svenska Golfmuseet i Landskrona.

Stiftelsen bildades 1999 (registreringsdatum 991020) mellan de tre parterna Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och Landskrona Golfklubb. Stiftelsens ändamål är att etablera och driva ett svenskt golfmuseum.

Starten för diskussionen om bildandet av ett museum togs vid SGF:s förbundsmöte 1993. Göteborgs Golfförbund hade då motionerat om att ett golfmuseum borde byggas och stå klart till förbundets hundraårsjubileum 2004. En arbetsgrupp – Muspro2004 – tillsattes för att utreda utformning, ekonomi och lokalisering. Drivande i gruppen var Svensk Golfs redaktör Anders Jansson, SGF:s generalsekreterare Bo Wickberg och golfhistorikern Åke Skeppare. 1998 togs det formella beslutet på Förbundsmötet om att skapa ett museum, avsätta 500.000 till ett stiftelsekapital och att 1 krona per medlem skulle anslås per år i driftsbidrag. Lokaliseringen bestämdes till Landskrona efter det att Musprogruppen utrett ett tiotal olika alternativ.

Sommaren 2000 kunde museet öppna och invigningen förrättades av SGF:s dåvarande ordförande Ulf Laurin.

Stiftelsens styrelse:

Claes Grönberg, Svenska Golfförbundet

Georg Kittel, Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Mikael Langbråten, Landskrona Golfklubb

Adjungerade:
Leif Einarsson, Patrik Brorsson och Göran Nyström

Revisor:

Mazars