Insamling klubbhistorik

I den nya utställningen på Svenska Golfmuseet har vi som ambition att kunna berätta om alla svenska golfklubbars historia. I en digital applikation skall besökarna kunna välja en klubb och få lite grundfakta om bildande, bana, banarkitekt och nuvarande situation, samt en berättelse på 200 ord om klubbens utveckling. Vi kommer också att be klubbarna om att ladda upp en historisk bild och en nutida bild.

För att det skall kunna vara möjligt måste klubbarna själva registrera sin information. En inbjudan till detta går ut till alla klubbar som tillhör SGF under hösten 2021. Vi hoppas att alla skall delta och för några klubbar blir det kanske en väckarklocka att de inte har riktigt grepp om sin historia själva.

Uppgifterna om banarkitekter för de olika golfbanorna kommer också att användas av Peter Nordwall när han skriver historien om svensk golfbanearkitektur.

Sven Tumba vid invigning av Sala GK