Utställningens innehåll

Utställningen kommer att ha fem olika teman:

  1. Den svenska golfhistorien. Hur golfen i Sverige utvecklats från starten på Ryfors fram till dagens 539 tusen medlemmar fördelade på 448 klubbar över hela landet.
  2. Utrustningens utveckling. Hur klubbor, bollar och annan utrustning förändrats under dessa 134 år som vi spelat golf i Sverige.
  3. Golfbanan och naturen. Vilka tankar och strategier ligger bakom hur golfbanor byggs och har byggts i Sverige. Hur bandesign och banskötsel utformas för att harmoniera med naturvärdena i omgivningen
  4. Etik och värderingar. Vad det är som gör golfen så särpräglad i förhållande till andra idrotter. Handicapsystemet, var och en har sin egen boll, vi är vår egen domare, reglernas utveckling, kläd- och uppförandekoder mm.
  5. Sveriges Golf Hall of Fame. Svenska Golfförbundets styrelse har beslutat att en del av museets utställning ska presentera det Hall of Fame som man beslutat att skapa. Inriktningen är att det verkligen ska vara ett exklusivt Hall of Fame dit de blir invalda, som har gjort betydande insatser för svensk golf. Det kan vara elitspelare, ledare, journalister, banarkitekter eller andra som haft  annan betydande roll.  Vid starten 2022 kommer sju personer att väljas in. De invalda ska bedömas utifrån sin betydelse vid den tid de verkade.