Vikten av golfhistoria

Vi är väldigt många människor och golfspelare som är intresserade av historia i sig. Vi tycker det är roligt att veta vad som är golfspelets ursprung och hur det vuxit fram. Att ha en hemvist för det breda intresset är ett mål i sig.

Men golfhistorien har en vidare betydelse än så. Utan kunskap om utvecklingen så blir det svårt att förstå dagens utformning av golfspelet. Inte minst gäller detta regler och de grundläggande värderingarna. Fair play och att benhårt följa reglerna har varit en ledstjärna genom golfhistorien. Och när man hört de olika historierna från förr om hur de stora namnen sett detta som så viktigt och självklart, så stärks moral och följsamhet till regelverket idag. Som när Poulter pliktar sig själv för en förändring av bollens läge som ingen annan sett eller Bobby Jones upprördhet över att få beröm för att han var så noga med reglerna. ”Ingen berömmer mig ju för att jag låtit bli att råna en bank”, var hans kommentar.

Golfen har en ålder som få andra idrotter. Grundprinciperna har varit desamma under säkert 400 år. Vi har en historia att vara stolta över.

Ett museum har tre huvuduppgifter: Att berätta om och förklara historien. Att samla på viktiga föremål och arkivhandlingar. Att dokumentera vad som händer idag, så att vi i framtiden också kan få perspektiv på dagens utveckling av golfrörelsen. Därför kan inte ett museum enbart berätta om den äldsta historien. Vi måste förklara utvecklingen ända fram till dagens skeende.