Insamlingsresultat

Insamlingen har startat. Den första aktiviteten är ett brev som Svenska Golfhistoriska Sällskapet tillsammans med museet skickat ut till sina medlemmar. Responsen blev omedelbar och efter första dagen brevet kan ha nått en medlem är vi redan uppe i 165.400 kronor.