Reparation av viktiga föremål

15 januari, 2022

Några av de allra äldsta föremålen i vår samling har skador som orsakats av tidens tand. Raija Öhrstedt är textilkonservator och har nu tagit sig an Kronprinsessan Margaretas golfbag och den Osmond Automation Caddy vi äger.
Det är verkligen ett grannlaga arbete att få konserveringsinsatserna att märkas så lite som möjligt och få föremålets fortbestånd att samtidigt säkras. Raija har 40-års erfarenhet av att konservera textilier åt museer och privatpersoner. Hon har aldrig lagt en enkrona på reklam. Med goda insatser så kommer uppdragen av sig självt.
Vi har också Viktor H Setterbergs bag, men den är dessvärre alltför skör för att kunna presenteras i utställningen.